资讯 > 资讯详情
8 แนวโน้มตลาด E-commerce ปี 2022 ฉบับ SME ไปใช้ในธุรกิจได้จริง

 ไม่ง่ายเลยครับกับการนำพาธุรกิจฝ่ามรสุมของปี 2021 ทุกๆ ท่านเก่งมากๆ ที่นำพากิจการให้อยู่รอดปลอดภัยได้จนมาถึงปี 2022 กันแล้ว วันนี้ลองมาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด E-Commerce ในปี 2022 เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ SME ได้มีโอกาสเตรียมตัวและนำไปใช้ต่อไป  

1.Direct to Consumer (D2C) ยังคงเป็นกระแสหลักของตลาด E-commerce ปี 2022 ผลจากการเติบโตของเทคโนโลยี ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ตัดคนกลางออกไปทำให้ได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นทั้งผู้บริโภคที่มีโอกาสได้ของดีราคาถูกลงและแบรนด์ที่มีโอกาสลดต้นทุนเพิ่มกำไรไปพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้

2.Multichannel ช่องทางจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทางเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าไปอาศัยอยู่ใน Community ที่มีความชื่นชอบเฉพาะกลุ่มอยู่ด้วยกัน ทำให้แบรนด์ต้องปรับตัวและทำงานหนักที่จะต้องติดตามผู้บริโภคไปทุก Platform ทั้ง Social Commerce, Website, Marketplace ซึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆ คือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมจากทุกช่องทางทั้งข้อมูลการซื้อขาย, พฤติกรรม ความสนใจต่างๆของผู้บริโภค รวมกันเป็น Customer Data Platform (CDP) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และดำเนินการ Data Driven Marketing ต่อไป

3.Personalize จากการที่ตลาด Mass Market ได้มีการแตกตัวเล็กลงเนื่องจากสินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายมากยิ่งขึ้น กลายเป็น Segment Market จนเป็น Fragment Market ตามลำดับ และเล็กลงจนถึงการตอบสนองความต้องการระดับรายบุคคล ทำให้การทำตลาดต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายรายบุคคลให้ได้ เป็นโจทย์ของนักการตลาดและเจ้าของกิจการในปี 2022 ซึ่งคำตอบนั้นก็มาจากถังข้อมูล CDP ที่แบรนด์,กิจการได้ทำการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ เราสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ เช่น RFM Model เพื่อ แบ่งกลุ่มลูกค้าต่างๆ ตามความถี่และมูลค่าการใช้บริการ จะได้ใช้ข้อมูลที่แบ่งแยกเหล่านี้สร้างสรรค์การดูแลรายกลุ่ม,บุคคล ให้ตรงกับคุณค่าของลูกค้าที่ได้มอบให้กับแบรนด์และกิจการต่อไป

4. Authentic Marketing ยังเป็นแนวทางที่ชนะใจคนไทยได้อย่างดีกับ “คนจริง” เช่น พิมรี่พาย, ท่านชัชชาติ ที่มีความ Real ในตัวตนคนทุกคนไม่ได้จำเป็นต้องเพอร์เฟคทุกอย่าง ยิ่งในปัจจุบันโลกแห่งโซเชียลมีเดียทำให้คนทั่วไปเห็นแต่ภาพความสวยงามจนชิน ทำให้ผู้คนโหยหาความจริงที่หาไม่ค่อยได้ ดังนั้น SME สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้ในการสื่อสารที่เน้นความจริงใจ อะไรทำได้ก็บอกว่าได้อะไรทำไม่ได้ก็ไม่โอเวอร์เคลม สื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้น Message ที่ชัด เรื่องราวที่ตรงใจ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้